FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Nowatorski Konkurs Języka Niemieckiego z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Muzeum Twierdzy Kostrzyn

W ubiegłą środę 7 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół: Julia Bowitz kl. 2TH, Kornelia Chabasińska kl. 2J, Monika Gruszka kl. 2M, Bartosz Hereda kl. 2J, Karolina Kępa kl. 2BC, Oskar Król kl. 2J, Sylwia Szczerba kl. 2TH oraz Angelika Żurawska kl. 2J wzięli udział w Konkursie Języka Niemieckiego „Śladami historii naszego miasta”, który został przeprowadzony w Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Inicjatorem oraz koordynatorem tego przedsięwzięcia była nauczycielka języka niemieckiego – Pani Władysława Kłaptocz.

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery 2-osobowe zespoły, które miały za zadanie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na jedno wybrane pytanie, na podstawie informacji zawartych w prezentowanych w Bastionie Filip ekspozycji muzealnej oraz przedstawienie własnej wizji zagospodarowania Starego Miasta i twierdzy. Autorami zadań konkursowych byli: Pani Julia Bork oraz Pan Jerzy Dreger – pracownicy Muzeum Twierdzy.

Część konkursową Organizatorzy poprzedzili miłą niespodzianką – spacerem z przewodnikiem po Starym Kostrzynie, który sprzyjał refleksji nad koncepcją wizji Starego Miasta.

Przed konkurencją uczniowie poszerzali wiedzę zdobytą na lekcjach historii, informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Po 45 minutowym czasie przeznaczonym na znalezienie informacji na wybrane pytania, uczestnicy udali się do sali konferencyjnej, aby przygotować się do ustnej prezentacji przed Komisją Konkursową w składzie: dyrektor Muzeum - Pan Ryszard Skałba oraz specjalista ds. współpracy z zagranicą – Pani Julia Bork.

Komisja podjęła z uczestnikami luźną rozmowę w języku niemieckim, w ocenie której brała pod uwagę: merytoryczność, zakres i poprawność środków językowych, płynność wypowiedzi oraz wymowę. Była to bardzo dobra lekcja języka niemieckiego oraz ciekawa lekcja historii naszej „Małej Ojczyzny”.

Konkurs przybliżył nam nie tylko historię ziem, na których mieszkamy, lecz także był okazją do skonfrontowania naszej wiedzy o rodzinnym mieście . Ponadto mogliśmy doskonalić umiejętności języka niemieckiego. Takie drobne doświadczenia uczą nas tego, co nas otacza oraz utwierdzają w przekonaniu, ze język niemiecki stanowi w naszym przygranicznym regionie ogromny atut.

Uczestnicy konkursu będą czekać na wyniki do 23 czerwca, gdyż Komisja Konkursowa wraz z Panią Władysławą Kłaptocz postanowiła, że zrobi nam niespodziankę i dopiero na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego dowiemy się, kto został zwycięzcą.

Oskar Król kl.2J 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek