FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Sukces naszych uczniów na Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego

Dnia 26 października 2018r., czworo uczniów naszej szkoły reprezentujących Powiat Gorzowski– Weronika Klimaszewska (kl. II J)Filip Lewandowski  (kl.III J), Martin Pańczyk (kl. IV TL), Krzysztof Szalewski (kl. IV TL) oraz dwoje uczniów z Zespołu Szkół w Witnicy wzięło udział  w finale Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

Tegoroczna edycja odbyła się w Strzelcach Krajeńskich i oprócz powiatu gorzowskiego udział wzięli uczniowie z powiatów: wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i strzelecko- drezdeneckiego.  Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Komisja sprawdzała poziom opanowania języka pod względem poprawności, bogatego zakresu słownictwa, struktur gramatycznych, wymowy oraz płynność wypowiedzi. Ponadto, finaliści mieli za zadanie wykazać się dużą wiedzą z zakresu kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Dodatkowymi elementami podlegającymi ocenie w części ustnej były: wypowiedź zgodna z poleceniem, rozwinięcie tematu poprzez dobór odpowiednich argumentów, umiejętność obrony swojego stanowiska. Powyższe umiejętności naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione i uwieńczone sukcesem. 

Drużynowo, w kategorii technikum, nasi uczniowie Martin Pańczyk i Krzysztof Szalewski wraz z Kacprem Szczerbińskim z ZS w Witnicy zdobyli II miejsce, natomiast w kategorii liceum Weronika Klimaszewska, Filip Lewandowski  i Aleksandra Suchecka z ZS w Witnicy  -  I miejsce. Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów za zdobycie tak wysokich miejsc zwłaszcza, że tegoroczny finał stał na bardzo wysokim poziomie.

Katarzyna Kaczmarek 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek