FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Staż zawodowy

Dnia 02 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o ukończonym stażu zawodowym dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”.

Uczniów przywitał dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej pan Stanisław Owczarek, który opowiedział o działalności instytucji oraz korzyściach wzięcia udziału w oferowanych stażach. Na ręce dyrektora pana Leszka Naumowicza przekazał prezent dla szkoły.

 Zaświadczenia zostały wręczone 68 uczniom, którzy w czasie wakacji zrealizowali płatne praktyki w wymiarze 150 godzin. Praktyki zorganizowano dla 35 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, 32 w zawodzie technik ekonomista oraz dla 1 osoby w zawodzie technik hotelarstwa. Wśród uczestników było 20 uczniów z pierwszej klasy, 35 z drugiej klasy, 11 z trzeciej klasy oraz 2 absolwentów.

 Uczniowie mieli możliwość zrealizowania praktyk w następujących przedsiębiorstwach: ADAMS TRANSPORT, Alfabud, Baza Materiały Budowlane i Usługi Stanisław Graczyk, BIURO RACHUNKOWE "Office Consulting" Agnieszka Matczuk , Biuro Rachunkowe Grażyna Konieczna, BIURO RACHUNKOWE Milena Wilczyńska, Biuro Rachunkowe Teresa Górka, Błauciak Import - Eksport owoców i warzyw, E-Biuro Rachunkowe Dominika Zwolińska, F.H.U. "Dapi", Fida Sp. z o.o., Hotel Bastion, ICT Poland sp. z o.o., Metal System Sp. z o.o., MRS. CHAN GROUP Sp. z o.o., MZK, Novo Tech Sp. z o.o., OLSA Poland Sp. z o.o., Orink Infotech Poland, PPPH LAMIX, Raven Sp. z o.o., Spółdzielnia mieszkaniowa "Celuloza", Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena, Stenqvist Poland Sp. z o.o., Studio mebli kuchennych "MASSTYL", UNIPACO S.A., Zakład Produkcji Drzewnej DREW-STYL s.c. M.I.S. Grzęda.

 Staże zawodowe dały możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej uczniów oraz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych.  W bieżącym roku szkolnym zadanie będzie kontynuowane.

 

  
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek