FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Europejski Dzień Języków

We współczesnej multikulturowej Europie ważne jest propagowanie postawy wzajemnego szacunku oraz ukazywanie różnorodności językowej i kulturowej państw europejskich.

Okazją do przełamania barier językowych i kulturowych były obchody Europejskiego Dnia Języków, które odbyły się w naszej szkole 01.10.2018r.

Nauczyciele Zespołu Języka Niemieckiego i Angielskiego zadbali o różnorodność tematyczną  konkursu, w ramach którego uczniowie wszystkich klas musieli zaprezentować zadania związane z wylosowanym przez siebie krajem europejskim, np.: nauczyć publiczność wybranej piosenki rosyjskiej, zaprezentować utwór „Jesteś szalona” w wersji łacińskiej, stworzyć makietę zamku w Transylwanii, zatańczyć tradycyjny taniec szkocki, zaśpiewać piosenkę „Pippi” w języku szwedzkim, itd.  Wszystkie klasy musiały samodzielnie przygotować scenografię oraz inne akcesoria, potrzebne do swoich prezentacji.

W międzyczasie uczestnicy mogli skosztować potraw kuchni wybranych państw europejskich.

Bardzo duże zaangażowanie nauczycieli językowców, wychowawców , a przede wszystkim naszej wspaniałej młodzieży oraz stworzona przez wszystkich atmosfera przyczyniły się do ogromnego sukcesu tego przedsięwzięcia, a nasi uczniowie udowodnili , że potrafią i lubią bawić się wspólnie na parkiecie w rytm przebojów prezentowanych państw.

Najlepsze, zdaniem publiczności , prezentacje i  stoiska gastronomiczne zostały nagrodzone koszem słodyczy oraz dniem niepytanym. Wśród laureatów znalazły się klasy:

1J- prezentacja piosenki „ Kanikuły”
3TL- prezentacja makiety zamku w Transylwanii, uczniowie w strojach Draculi i wspólna zabawa

oraz

3BC – prezentacja wybranych potraw kuchni francuskiej.

Gratulacje dla zwycięzców!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia, a zwłaszcza wychowawcom i  wszystkim zaangażowanym uczniom.

Nauczyciele Zespołu Języka Niemieckiego i Angielskiego 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek