FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
3TE w konsultacjach społecznych

                        W dniu 19.09.2018 r. uczniowie klasy 3TE wraz z opiekunem Katarzyną Dziadosz odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą i wzięli udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa- Prosta -„ I Ty możesz zmienić nasze miasto”.

 Kostrzyn nad Odrą, jako jedno z 25 miast w Polsce, uzyskało grant na działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” realizowanego  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Instytucją zarządzająca projektem jest Ministerstwo Rozwoju.

Na początku spotkania zapoznano uczniów z planem pracy na ten dzień oraz przybliżono  zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Potem odbyła się dyskusja metodą warsztatu przyszłościowego, która polega na dialogu między zróżnicowanymi grupami ludzi (mieszkańcami, lokalnymi władzami, przedsiębiorcami itd.) w celu stworzenia wspólnej wizji danego obszaru. Taki sposób wymiany myśli pozwala uwolnić niewykorzystany twórczy potencjał jednostek i grup.

Kolejnym bardzo interesującym punktem programu był spacer badawczy, który jest interaktywną, terenową metodą pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii i stosuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni.

Spacer prowadzony był według przygotowanego scenariusza i pozwolił na mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji. Uczniowie mieli możliwość zastanowić się jak wykorzystać różne przestrzenie Osiedla Leśnego (plac zabaw, boisko oraz strzelnicę), pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób starszych, dzieci oraz młodzieży. Uczestnicy spaceru mogli dokonać ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych oraz zbierali pomysły na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni. Spacer badawczy stał się okazją do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwił uczniom poddanie różnych rozwiązań przestrzennych, ocenie w autentycznych sytuacjach ich użycia.

Na kolejną część warsztatową uczniowie wrócili do szkoły. Tutaj pracując metodą World Café swoje pomysły przelewali na papier. Ta warsztatowa metoda pracy oparta jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości  i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko stworzyć odpowiedni konteks  i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby zyskać dostęp do tych zasobów i wykorzystać je w najważniejszych sprawach.

 Nasze  World Café odbywało się w prawdziwie „kawiarnianych” warunkach z poczęstunkiem oraz luźną atmosferą dyskusji. Praca odbywała się w  kilkuosobowych grupkach, które przy stolikach dyskutowały i opracowywały zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych fragmentów Osiedla Leśnego. Po pewnym czasie  następowała  zmiana i wszyscy poza jedną osobą (gospodarzem stolika) przenosili się do innych stolików, omawiając inny aspekt danego tematu. Gospodarz stołu streszczał to, co powiedziały poprzednie grupy i zachęcał do dalszej dyskusji.

Końcowa sesja World Café pokazała uczestnikom wiele wspólnych odkryć i pomysłów, które powstały po spotkaniu się pojedynczych głosów.

Dzień był długi i pracowity, ale ta niecodzienna współpraca uczniów z urzędnikami i planistami była bardzo owocna i dała dużo satysfakcji obu stronom. Poniżej fotorelacja z tego dnia.

Katarzyna Dziadosz
 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek